2018

Sankrant

Executive Committee

Nidhi Godbole

President


Pramod Kulkarni

Vice President


Mohan Pandit

Treasurer


Amit Shinde

Webmaster


Namrata Madan

Annapurna


Rucha Ghanekar

Cultural Secretary


Anita Panse

Secretary


Vishakha Dharmadhikari

Karyakarti


Susmita Parab

Karyakarti


Beena Hardikar

Karyakarti