2017

Holi Padwa

Executive Committee

Vinay Dharmadhikari

President


Sangeeta Vidwans

Vice President


Mohan Pandit

Treasurer


Meghna Raje

Webmaster


Manisha Karmakar

Annapurna


Nidhi Godbole

Cultural Secretary


Sujata Sawant

Secretary


Shubhra Yavalkar

Karyakarti


Susmita Parab

Karyakarti


Namrata Madan

Karyakarti