2016

Holi Padwa

Executive Committee

Shailaja Vaidya

President


Vijaya Edekar

Vice President


Dipti Khasnis

Treasurer


Vijayata Chopkar

Webmaster


Kaustubh & Nital Churi

Annapurna


Gayatri Deshpande

Cultural Secretary


Neha Waikar

Secretary


Nitin Kolhapure

Karyakarta