2015

Sankrant

Executive Committee

Shailaja Vaidya

President


Kranti Godbole

Vice President


Vinay Dharmadhikari

Treasurer


Kaustubh Churi

Webmaster


Manisha Karmarkar

Annapurna


Shraddha Bedekar

Secretary


Vishakha Dharmadhikari

Karyakarti