2013

Sankrant

Executive Committee

Salil Kamat

President


Prasad Parab

Vice President


Nilesh Karnik

Treasurer


Amol Raje

Webmaster


Kedar Joshi

Cultural Secretary


Nidhi Godbole

Secretary


Manisha Kamat

Annapurna


Manasi Karnik

Karyakarti


Sangeeta Vidwans

Karyakarti


Seema Bhatlekar

Karyakarti