2011

Ashish Chaughule

President


Meghna Mathur-Raje

Vice President


Aparna Joshi

Secretary


Charuta Patil

Karyakarti


Samir Mushrif

Karyakarta


Ashlesha Chaughule

Cultural Secretary


Vijaya Shah

Karyakarti


Chitra Pendse

Treasurer


Kiran Jugdar

Webmaster