2007

Images

Sankrant

Picnic

Koti Kum-Kum

Holi-Padwa

Ganpati

Executive Committee

Ashlesha Chaughule, MD

President


Kranti Godbole

Vice President


Sarang Gadre

Treasurer


Priti Gadre

WebMaster


Ashay Javadekar

Cultural Secretary


Manda Borgaonkar

Annapurna


Vidyadhar Daithankar

Secretary


Gajanan Ketkar

Karyekarta