2004

Images


Sankrant

Picnic

Moruchi Maushi

Koti Kum Kum

Holi/Gudi Padwa

Ganpati

Diwali

Executive Committee

Prashant Karandikar

President


Shaila Vaidya

Vice President


Anjou Keller

Treasurer


Sandeep Karode

Secretary


Ashish Chaughule

Cultural Secretary


Anuradha Pundalik

Annapurna


Anup Vidwans

Webmaster


Shriram Deshpande

Karyekarta


Shruti Shouche

Karyakarti


Vijay Bedekar

Karyekarta