2003

Images

Diwali

Ganpati

Vijay-Kadam

Executive Committee

Dr. Vaneeta Kubal

President


Prashant Karandikar

Vice President


Vinay Pradhan

Treasurer


Ashish Chaughule

Secretary


Pradeep Khaladkar

Cultural Secretary


Sandeep Karode

Webmaster


Shriram Deshpande

Karyekarta


Vinita Deshmukh

Karyakarti


Shaila Vaidya

Karyakarti


Samarth Joshi

Karyekarta